Doanh nghiệp hiển nhiên có tư cách pháp nhân? Đúng hay sai?

Doanh nghiệp là gì? Loại hình doanh nghiệp như thế nào? Tư cách pháp nhân ra sao?

Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Vậy, liệu rằng có phải doanh nghiệp hiển nhiên sẽ có tư cách pháp nhân hay không? Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu rõ vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được đặc điểm pháp lý của tất cả loại hình doanh nghiệp hoặc quy trình thành lập mới doanh nghiệp/công ty. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

"<yoastmark

  1. Cơ sở pháp lý:
  • Bộ luật dân sự 2015.
  • Luật doanh nghiệp 2014.
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Pháp nhân là gì, quy định cụ thể như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Một tổ chức được pháp luật thừa nhận là pháp nhân khi đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

(1) Được thành lập hợp pháp theo quy định của BLDS hay pháp luật có liên quan;

(2) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, được quy định tại Điều 83 BLDS 2015;

(3) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

(4) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, chỉ khi đáp ứng đủ 4 điều kiện này, tổ chức mới được xem là có tư cách pháp nhân.

3. Xác định tư cách pháp nhân của từng loại hình doanh nghiệp?

  1. Đối với loại hình là Công ty TNHH (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên): Căn cứ tại khoản 2 Điều 46 Luật doanh nghiệp quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 74 Luật doanh nghiệp quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Theo đó, Luật doanh nghiệp 2014 quy định công ty TNHH sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và điều này chứng tỏ rằng công ty TNHH là một loại hinh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

  1. Đối với loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần:

Căn cứ khoản 2 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do đó, công ty cổ phần cũng là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

  1. Đối với công ty hợp danh: Theo khoản 2 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty hợp danh được pháp luật thừa nhận là có tư cách pháp nhân khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Từ đó, xác định được rằng công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

"<yoastmark

  1. Theo quy định tại Điều 188 Luật doanh nghiệp như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo đó, khác với tất cả các loại hình doanh nghiệp nêu trên, doanh nghiệp tư nhân mặc dù là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định, tuy nhiên không có tư cách pháp nhân. Theo đó, Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký và chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản mình có, đồng thời Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Như vậy, không phải tất cả doanh nghiệp đều hiển nhiên có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Mà luật doanh nghiệp quy định như vậy, để phân biệt mỗi loại hình doanh nghiệp cũng như xác định đặc điểm pháp lý riêng biệt.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới đặc điểm pháp lý của tất cả loại hình doanh nghiệp hoặc quy trình thành lập mới doanh nghiệp/công ty theo quy định pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào một cách nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.