Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Quy định về con dấu của doanh nghiệp hiện nay như thế nào?

Con dấu của doanh nghiệp là gì? Điều kiện, mục đích sử dụng cũng như quy trình thực hiện con dấu như thế nào? Dưới đây, Luatvn.vn giới thiệu đến Quý bạn đọc quy định về con dấu của doanh nghiệp. Mời Quý bạn đọc cùng tìm hiểu.

Quý khách còn chưa hiểu rõ được quy định về con dấu của doanh nghiệp hay quy trình thành lập doanh nghiệp, công ty nói chung. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Quy định về con dấu của doanh nghiệp
Quy định về con dấu của doanh nghiệp

I. Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014.
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
 • Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015.
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

II. Quy định về con dấu của doanh nghiệp:

1.Căn cứ Điều 44 Luật doanh nghiệp quy định như sau:

“Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
 2. a) Tên doanh nghiệp;
 3. b) Mã số doanh nghiệp.
 4. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 5. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
 6. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.
 7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó, Con dấu của doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ nội dung về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. Đồng thời, con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh khi sử dụng mẫu dấu đó trong hoạt động của doanh nghiệp mình.

2. Căn cứ vào Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.”

Theo đó, Chủ thể quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu là Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể, thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Đồng thời, trong mẫu con dấu sẽ có thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp.

Quy định về con dấu của doanh nghiệp
Quy định về con dấu của doanh nghiệp

3. Căn cứ Khoản 4 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 quy định như sau:

4.Thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.”

Như vậy, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi gửi phải đính kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định về con dấu của doanh nghiệp hay quy trình thành lập doanh nghiệp, công ty nói chung theo quy định mới nhất của pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập công ty, doanh nghiệp nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.