Quy định về con dấu, mẫu dấu của chi nhánh doanh nghiệp, công ty?

Quy định về con dấu, mẫu dấu của chi nhánh doanh nghiệp, công ty như thế nào? 

Hiện nay, pháp luật quy định bất kỳ một doanh nghiệp, công ty đều phải thực hiện việc đăng ký và sử dụng con dấu trong quá trình giao dịch, thực hiện hoạt động kinh doanh. Theo đó, con dấu của chi nhánh thuộc doanh nghiệp được quy định cụ thể ra sao hay điều kiện để thực hiện đăng ký con dấu phù hợp như thế nào. Dưới đây, Luatvn.vn giới thiệu đến Quý bạn đọc quy định về con dấu của chi nhánh doanh nghiệp. Mời Quý bạn đọc cùng tìm hiểu.

Quý khách còn chưa hiểu rõ được quy định về con dấu của chi nhánh thuộc doanh nghiệp hay quy trình thành lập doanh nghiệp, công ty nói chung. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp
Mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp

I.Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014.
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
  • Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015.

II. Quy định về con dấu, mẫu dấu của chi nhánh thuộc doanh nghiệp:

  1. Căn cứ Điều 13 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 13. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
2. Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.”

Theo đó, Chủ thể có quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh là Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Đồng thời, về nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo đúng quy định.

Mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp
Mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp
  1. Căn cứ Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 14. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.”

Như vậy, quy định về mẫu con dấu, hình ảnh sử dụng trong mẫu con dấu của chi nhánh doanh nghiệp không được sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Đông thời, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật liên quan khi sử dụng mẫu con dấu cho chi nhánh thuộc doanh nghiệp của mình.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định về con dấu của chi nhánh thuộc doanh nghiệp hay quy trình thành lập doanh nghiệp, công ty nói chung theo quy định mới nhất của pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập công ty, doanh nghiệp nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.