Quy định về Doanh nghiệp nhà nước? Điều kiện thành lập

Quy định về Doanh nghiệp nhà nước hiện hành. 

Hiện nay, trên thị trường kinh doanh, có rất nhiều doanh nghiệp, công ty hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, trong số những doanh nghiệp được thành lập từ nguồn vốn tư nhân, thì một hình thức doanh nghiệp được hoạt động dựa trên nguồn vốn cung cấp bởi Nhà nước, đó là doanh nghiệp nhà nước. Liệu Quý bạn đã biết. Doanh nghiệp nhà nước là gì? Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về doanh nghiệp nhà nước ra sao? Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu vấn đề này theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được đặc điểm pháp lý của tất cả loại hình doanh nghiệp hoặc quy trình thành lập mới doanh nghiệp/công ty. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước
  1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật doanh nghiệp 2014.
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước:

Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp cho phép hoạt động theo đúng pháp luật bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được Nhà nước nắm giữ một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn, quyền hạn.

3. Phân loại:

  1. Hình thức quản lý:

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

  1. Đặc điểm riêng của từng hình thức:

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nước

4. Cơ cấu tổ chức quản lý:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình sau đây:

  1. Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
  2. Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

Việc lựa chọn mô hình quản lý phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoạt động chặt chẽ hơn, dễ dàng và thuận lợi phát triển hơn.

5. Lưu ý về Quy định đối với doanh nghiệp nhà nước:

  1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điềulệ được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữtrên 50% vốn điều lệ được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới đặc điểm pháp lý của tất cả loại hình doanh nghiệp hoặc quy trình thành lập mới doanh nghiệp/công ty theo quy định pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào một cách nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.