Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh là gì?

Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh là gì?

Có phải thành viên góp vốn là thành viên hợp danh hay không?

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được hầu hết các chủ đầu tư lựa chọn thành lập để hoạt động kinh doanh mục đích sinh lợi nhuận. Bạn là nhà đầu tư mới, bắt đầu khởi nghiệp, chưa hiểu rõ về đặc điểm pháp lý của công ty hợp danh, thành viên trong công ty hợp danh như thế nào, cơ cấu và quá trình hoạt động hợp pháp của loại hình doanh nghiệp này. Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được quy định về công ty hợp danh hay quy trình thành lập mới doanh nghiệp. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
  1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

2. Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Như vậy, trong công ty hợp danh có hai loại thành viên đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Tức là thành viên hợp danh sẽ có quyền và nghĩa vụ riêng biệt so với thành viên góp vốn.

3. Thành viên góp vốn là gì? Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn:

Căn cứ tại Điều 182 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

a. Quyền của thành viên góp vốn:

Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

– Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

– Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

– Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

– Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

– Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;

– Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

– Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

– Các quyền khác theo quy định của luật và Điều lệ công ty.

Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

b. Nghĩa vụ của thành viên góp vốn:

Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

– Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

– Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định về công ty hợp danh hay quy trình thành lập mới doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới bất lỳ loại hình doanh nghiệp nào nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.