Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh là gì?

Đặc điểm pháp lý về Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là gì? Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh là gì, quyền và nghĩa vụ của các thành viên đó? Có gì khác biệt gì so với các loại hình doanh nghiệp khác hay không? Luatvn.vn giới thiệu đến Quý bạn đọc về đặc điểm pháp lý về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Mời Quý bạn đọc cùng tìm hiểu theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được đặc điểm pháp lý về thành viên trong công ty hợp danh hay quy trình thành lập mới doanh nghiệp. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Thành viên hợp danh
Thành viên hợp danh
  1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật doanh nghiệp 2014.
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

2. Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh là gì? Đặc điểm pháp lý?

  1. Thành viên trong công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Như vậy, khác với thành viên trong các loại hình doanh nghiệp khác, công ty hợp danh có hai loại thành viên. Theo đó, thành viên hợp danh là một thành phần khác biệt so với thành viên góp vốn. Và thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ khác so với thành viên góp vốn.

Dưới đây, Luatvn.vn giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

  1. Quyền của thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh có các quyền sau đây:

– Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

– Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

– Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

– Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;

– Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi xét thấy cần thiết;

– Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

– Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

– Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

– Các quyền khác theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.

Thành viên hợp danh
Thành viên hợp danh

c. Nghĩa vụ thành viên hợp danh:

Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây:

– Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;

– Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

– Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

-Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công tytrongtrường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;

– Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

– Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

– Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới đặc điểm pháp lý về thành viên trong công ty hợp danh hay quy trình thành lập mới doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới bất lỳ loại hình doanh nghiệp nào nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.